EET systém pro maloobchod, bez paušálu.

Skladové hospodářství iZásoby

Rozšiřující modul skladového hospodářství pro pokladní systém ANETCA. Modul je přímo propojený s pokladním systémem a dává tak rychlý přehled stavů na skladě.

Funkce

 • Založení skladových karet automaticky z ceníku ANETCA
 • Evidence příjemek
 • Sestava inventury (k datu)
 • Sestava obratovky (k datu)
 • Vytvoření složenin / receptur
 • Přehled skladových karet
 • Přehled číselníků
 • Adresář dodavatelů
 • Odpis ze skladů podle receptur
 • Odpis (výdej) se děje přímo z pokladního systému ANETCA při prodeji (www.anetca.cz).

Webová aplikace Centrála

Centrála dává vzdálený přehled o tržbách a možnost webové správy skladového hospodářství pro pokladnu ANETCA a LILKA je propojení s Centrálou obousměrně, uživatel, tak může nahrát nastavení ceníku z pokladny na Centrálu a následně už pokladnu spravovat jen vzdáleně.

Funkce

 • Vzdálená správu ceníků
 • Výpisy tržeb podle provozoven
 • Skladové hospodářství po střediscích
 • Pořízení příjemek
 • Inventury
 • Evidenci adresářů dodavatelů
 • Nastavení stolů v provozovně
 • Automatická vazba na ekonomické systémy
 • Možnost napojení externích systémů přes API

Maloobchod 2020

Více informací a možnost objednání programu naleznete zde.

 • Windows prodejní systém pro PC, notebook a tablet.

EET Maloobchod je samostatný software určený pro prodejny, umožňuje snadné pořízení daňového dokladu z položek ceníku. Skladová část programu automaticky odepisuje prodané položky, karty účtů tak zobrazují reálný stav skladu. Software je upravený na EET legislativu, tiskne FIK, BKP a PKP kódy pro online i offline účtenky, spravuje neodeslané účtenky. Program hravě zvládne desetitisíce položek v ceníku. Program je vhodný i pro 3. fázi EET.

Program EET maloobchod pracuje v lokálních i vzdálených sítích, je více střediskový. Na jednom PC může pracovat více firem. Program je uzpůsoben pro práci na 10" tabletu s Windows 7 a výše a umožňuje on-line výdej přímo v prostorách, kde jsou uskladněny položky, nebo kde se provádějí služby. EET maloobchod, podporuje tisk na všechny typy tiskáren v OS Windows. V případě vzdálené aplikace jej není třeba instalovat na lokálním PC. Účtenky mohou obsahovat logo firmy a každá stanice (PC, tablet) může mít své logo.

Skladové hospodářství programu EET maloobchod je možné přímo propojit s pokladním systémem ANetCa (Prodejní část v ANetCa s automatickými odpisy do zásob EET maloobchodu).

Více informací a ceny sad naleznete na webu ArrowSys, zde je možné produkt objednat.

Funkce

 • Prodejní systém se skladovým hospodářstvím
 • Skladové karty s evidencí nákupních a prodejních cen
 • Lze provozovat více středisek
 • Kurzovní lístek
 • Správa dodavatelů a odběratelů
 • Automatické odtěžování surovin podle prodejů
 • Příjemky/výdejky
 • Výpočet průměrné nákupní ceny
 • Dodací listy
 • Tisk - vyčerpávající sestavy - inventura, obratovka, výpis příjemek a výdejek za období, objednávky, výpis skladových karet, třístranný obchod, a mnoho dalších
 • Tisk - účtenka (prodejka za hotové), výdejky, příjemky, a mnoho dalších

Periférie a propojení

 • Možnost přímého propojení s účetnictvím
 • Možnost napojení modulu Fakturace
 • Možnost přímého propojení s bankovním terminálem ČSOB
  • Velmi komfortní řešení - eliminuje chyby zadávání částek a šetří papír
  • Není nutné přepisovat částku na bankovní terminál
  • Tiskne se pouze jedna účtenka. Údaje o platbě kreditní kartou a účtenka na jediném dokladu.
 • Možnost připojení periférií - čtečka čárových kódů, bezdrátová Bluetooth i USB

EET Maloobchod 2016