Funkce

Funkce pokladního systému ANETCA

 • Univerzální pokladna pro Windows PC, notebook a tablet,
 • EET registrační pokladna se snadným a intuitivním ovládáním,
 • Tvorba účtenky s daní (i bez DPH pro neplátce), přenesená DPH,
 • Vlastní kurzovní lístek, platby v cizí měně EUR, USD,.. ,
 • Síťové konfigurace (centrální SQL databáze),
 • Mobilní číšník,
 • Přehledy tržeb,
 • Pokladní přehledy,
 • Třídění a správa položek,
 • Správa účtenek (daňových dokladů),
 • Bitcoin platby s přímou konverzí do KČ, BIP44,
 • Podpora plateb v cizí měně,
 • Možnost síťového propojení (server),
 • EET Program umožňuje spuštění vícekrát na jednom zařízení, to je zejména vhodné pro evidenci více subjektů (IČ) na jednom Windows PC.
 • Více prodejních, cenových hladin,
 • Logo účtenky,
 • Umožňuje práci v EET režimu prodeje použitého zboží.

ÚČTY

 • Účty pro správce a pokladní,
 • PIN mazání,
 • Nastavitelná práva pro pokladní,
 • Slevy a slevové karty,
 • Mapa stolů (parkování účtů na stůl)

OVLÁDÁNÍ

 • Rychlé přidávání položek podle PLU, čárového kódu nebo zadání částky na kalkulačce,
 • Elektronická pokladna umožňující rychlé pořízení účtenek,
 • Částečná úhrada položek účtenky,
 • Nastavení priority TOP prodejních položek,
 • Ovládání je uzpůsobené pro dotykové ovládání i pro ovládání myší a klávesnicí

VÝSTUPY, TISK A PERIFÉRIE

 • CSV výstup dat pro účetní a skladové systémy,
 • Hromadné načtení produktů z Excelu,
 • Přímé propojení s bankovním terminálem ČSOB, přímé certifikované propojení
  • Není nutné přepisovat částku do terminálu (eliminuje chybu pokladních)
  • Tiskne se pouze jedna účtenka z programu ANETCA, včetně všech údajů o platbě
 • Zálohování na vlastní médium
 • Lze libovolně rozšířit o periférie – váha, zákaznický displej, čtečku čárových kódů (USB), zásuvku na hotovost
 • Rozhraní pro tisk na účtenkové tiskárny, A4 tiskárny, WiFi a termální, mobilní bluetooth tiskárny

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)

 • Účtenky v souladu s e-tržby a ČOI
 • Odesílání účtenek podle EET standardu
 • Online účtenky s FIK
 • Offline účtenky s PKP
 • Prodej v pověření (Komisní prodej), nastavení DIČ pověřujícího pro jednotlivé položky
 • Správa neodeslaných účtenek pořízených ve zjednodušeném režimu

Ovládání a funkcionality

Pokladní program ANETCA je určen pro zařízení s operačním systémem Windows. Program umožňuje jednoduché zadání položek určených k prodeji zboží a služeb a zároveň disponuje univerzální položkou,  u níž je možno doplnit cenu a počet, což je vhodné zejména pro použití v oblasti služeb a gastronomie.

První část programu ANETCA umožňuje tvorbu účtenek dle zákonné normy, jejich pojmenování, tisk a odeslání do centra EET MF ČR.

Druhou částí programu ANETCA je jednoduchá pokladna, která zahrnuje vydané účtenky a dovoluje výdej a příjem z pokladny. Tato část programu zaručuje dokonalý přehled o stavu hotovosti.

Třetí částí programu ANETCA je servisní modul, který umožňuje přehled tržeb, nastavení do požadovaného režimu (výběr účtujícího, definice propojení na EET, nastavení číselné řady účtenek, identifikace daňového subjektu, atd.)

EET Program ANETCA dále umožnuje prodej v pověření i komisní prodej. U každého takto prodávaného zboží lze následně nastavit pověřující DIČ.

Program pracuje se standardně připojenou tiskárnou, nebo tiskárnou připojenou přes bluetooth, na kterou je možno tisknout jednotlivé účtenky (i opakovaně), přehledy tržeb a pohybů pokladny se zůstatkem. Nejmenší šířka papírového kotouče je 58 mm.

Export účtenek a přehledu tržeb je prováděn ve tvaru .CSV za dané období a je možno jej odesílat internetem.